szechenyi
Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Érdeklődőknek

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
ERASMUS+ SZAKKÉPZÉS – 2021-2027

TANULÓK MOBILITÁSA:

 • ÚJ: szakmai versenyen való részvétel (1-10 nap)
 • rövid távú tanulási mobilitási tevékenység (10-89 nap)
 • hosszú távú tanulási mobilitási tevékenység (ErasmusPro) (90-365 nap)


A mobilitási tevékenységeket külföldön, egy programországban kell megvalósítani, az Erasmus akkreditációval rendelkező szervezetek résztvevőiket azonban partnerországokba is küldhetik a felsorolt tevékenységek céljából.

AKTUÁLIS JELENTKEZÉSEK

Dániai 10 hetes mezőgazdasági gépész szakmai gyakorlat:

https://forms.office.com/r/ZiVtU7S64D

Dániai 2 hetes környezetvédelmi szakmai gyakorlat:

https://forms.office.com/r/s8HNMyRJxX

Dániai 4 hetes pék/cukrász/édességkészítő szakmai gyakorlat:

https://forms.office.com/r/J2wtKh3v8Q

HASZNOS LINKEK:

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ERASMUS+ SZAKKÉPZÉS – 2021-2027

MUNKATÁRSAK MOBILITÁSA:
 • szakmai látogatás (2-365 nap)
 • oktatási tevékenység (2-365 nap)
 • ÚJ: kurzuson és tréningen való részvétel (2-30 nap)
A mobilitási tevékenységeket külföldön, egy programországban kell megvalósítani. Az Erasmus akkreditációval rendelkező szervezetek partnerországokban is megvalósíthatnak szakmai látogatással vagy oktatással/képzéssel összefüggő tevékenységeket.
EGYÉB TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 • ÚJ: szakértők fogadása (2-30 nap) – csak programországokból
 • ÚJ: gyakorló tanárok fogadása – csak programországokból
 • ÚJ: előkészítő látogatások – program és partnerországokból
A mobilitási tevékenységeket külföldön, egy programországban kell megvalósítani. Az Erasmus akkreditációval rendelkező szervezetek partnerországokban is megvalósíthatnak szakmai látogatással vagy oktatással/képzéssel összefüggő tevékenységeket.
HASZNOS LINKEK:
AKTUÁLIS PROGRAMOK:
ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity

Munkanyelv: angol Időtartam: 1 hét (6 kurzus nap, 2 nap utazás) Helyszín: Spanyolország, Tenerife Támogatás összege: 1846 EUR

KURZUS LEÍRÁS ITT ÉRHETŐ EL
TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING – módszertani kurzus

Munkanyelv: angol Időtartam: 2 hét (10 kurzus nap, 2 nap utazás) Helyszín: Málta Támogatás összege: 2543 EUR

KURZUS LEÍRÁS ITT ÉRHETŐ EL
Discover Florance with LearningApps Innovative Teaching Methods in Practice

Munkanyelv: angol Időtartam: 1 hét (6 kurzus nap, 2 nap utazás) Helyszín: Olaszország, Firenze Támogatás összege: 1591EUR

KURZUS LEÍRÁS ITT ÉRHETŐ EL
Stress Management with outdoor activities

Munkanyelv: angol Időtartam: 1 hét (5 kurzus nap, 2 nap utazás) Helyszín: Spanyolország, Tenerife Támogatás összege: 1664 EUR

KURZUS LEÍRÁS ITT ÉRHETŐ EL

Jelentkezés itt: https://forms.office.com/r/7ySh7t3S2Y

Pályázati lehetőség Erasmus+ programokon való részvételre a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum munkatársai részére

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
 • Fontos, hogy olyan munkatárs vegyen részt Erasmus+ programon, aki beszéli az adott tevékenység munkanyelvét, és megfelelően tudja képviselni az intézmény vagy szervezet érdekeit. Erősen ajánlott a minimum B1-es szintű nyelvtudás, amit a kiutazás pillanatára szükséges elérni, tehát a jelentkezés után még fejleszthető az adott idegen nyelv. A nyelvtudást nem szükséges papíron igazolni.
 • A nyelvi szintek leírása itt található: https://europa.eu/europass/hu/common-european-framework-reference
 • A kitöltött űrlapot és szakmai önéletrajzot elektronikusan kell benyújtani, a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum részére az international@kmaszc.hu email címre a megadott határidőig. A határidő után beérkezett jelentkezéseket nem áll módunkban elbírálni.
KIVÁLASZTÁS
A résztvevők kiválasztásáról a következő személyek döntenek:
 • jelentkező személy közvetlen felettese (iskolai munkatárs esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes, centrum munkatárs esetén a főigazgató vagy a kancellár)
 • centrum nemzetközi koordinátor
A beérkezett űrlapokat és szakmai önéletrajzokat a következő szempontok alapján értékelik:
 • Relevancia az adott programhoz: 0-10 pont
 • Idegen nyelvtudás 0-10 pont
 • Korábbi nemzetközi vagy egyéb projektekben szerzett tapasztalat 0-5 pont
 • Egyéni fejlesztési terv 0-15 pont
 • Szakmai elkötelezettség, intézményben eltöltött idő 0-10 pont
Az összesen szerezhető pont maximum: 50, ez alapján a centrum nemzetközi koordinátora összeállítja a jelentkezők listáját, az elért pontokat és kiértesíti a pályázókat. A legtöbb pontot elérő személy vehet részt a meghirdetett programon.
AKTUÁLIS PROGRAMOK ÉS JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK:
(A szakmai programok listáját folyamatosan frissítjük, így amennyiben nem talál megfelelő lehetőséget, érdemes a későbbiekben visszalátogatni erre az oldalra.) Jelentkezés benyújtásának lépései:
 1. Online űrlap kitöltése, mely körülbelül 10-15 percet vesz igénybe.
 2. Szakmai önéletrajz megküldése az international@kmaszc.hu email címre (lehetőleg europass formátumú)
Beszámolás: A résztvevő kolléga minden esetben köteles a következőket elvégezni:
 • szakmai beszámoló megírása – sablon itt
 • beszámoló megtartása a kollégák és a diákok részére
 • képek készítése (10 db szakmai, 10 db kulturális, melyen a résztvevő is szerepel)
 • EU Survey (kérdőív) kitöltése
 • elégedettségi kérdőív kitöltése
 • részvétellel kapcsolatos adminisztráció
Hiányzás igazolása: A centrum erről szóló főigazgatói rendelkezése értelmében (elérhető itt) a kolléga a programon való részvételre 5 nap igazolt távollétet kérvényezhet egy tanítási évben. Ehhez kérelmet kell leadni, a foigazgato@kmaszc.hu és az international@kmaszc.hu email címekre.
PÁLYÁZATTÍPUS ISMERTETÉSE
Ez a pályázattípus olyan szakképzési szolgáltatók és a szakképzés területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények számára nyújt támogatást, amelyek szakképzésben részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók számára kívánnak tanulási célú mobilitási tevékenységeket szervezni. A tevékenységek széles köre támogatott. Idetartoznak a munkatársak/szakemberek/oktatók számára biztosított szakmai látogatások és szakmai továbbképzések, gyakornoki programok és hosszú távú szakmai gyakorlatok (ErasmusPro), a meghívott szakértők és az egyéb, alább ismertetett tevékenységek. A részt vevő szervezeteknek/intézményeknek a tevékenységeik révén aktívan elő kell mozdítaniuk a befogadást és a sokszínűséget, a környezeti fenntarthatóságot és a digitális oktatást: a program által biztosított külön finanszírozási lehetőségek e célokra történő felhasználásával, a résztvevők figyelmének felhívásával, a bevált gyakorlatok megosztásával, valamint azáltal, hogy megfelelő tervet választanak a tevékenységeikhez.
RÉSZVÉTELRE JOGOSULTAK KÖRE
 • A támogatható résztvevők közé tartoznak a tanárok, az oktatók, valamint az összes, az iskolarendszerű szakmai alapképzés és a szakmai továbbképzés területén tevékenykedő, nem oktatással foglalkozó szakember és munkatárs.
 • A támogatható, nem oktatással foglalkozó szakemberek és munkatársak magukban foglalják az iskolarendszerű szakmai alapképzés és az iskolarendszeren kívüli szakképzés területén a szakképzési szolgáltatóknál (menedzsmenttel foglalkozó munkatársak, nemzetközi mobilitási ügyintézők stb.) vagy a szakképzés területén működő egyéb szervezeteknél/intézményeknél (például helyi partnervállalatok oktatói, tanácsadók, szakképzésért felelős szakpolitikai koordinátorok stb.) tevékenykedő munkatársakat.
 • A résztvevőknek a küldő szervezetnél/intézménynél kell dolgozniuk, vagy rendszeresen együtt kell működniük a küldő szervezettel/intézménnyel (például külső oktatóként, szakértőként vagy önkéntesként) annak érdekében, hogy segítsenek a szervezetnek/intézménynek az alapvető tevékenységei megvalósításában.
 • Azokat a feladatokat, amelyek a résztvevőt összekötik a küldő szervezettel/intézménnyel, minden esetben olyan módon kell dokumentálni, hogy a nemzeti iroda ellenőrizni tudja ezt a kapcsolatot (például munkaszerződéssel, önkéntességről szóló szerződéssel, feladatleírással vagy hasonló dokumentummal). A nemzeti irodáknak átlátható és következetes gyakorlatot kell kialakítaniuk azzal kapcsolatban, hogy saját nemzeti körülményeiket figyelembe véve mi minősül elfogadható munkakapcsolatnak és igazoló dokumentációnak.
TÁMOGATHATÓ HELYSZÍNEK
 • Az Erasmus+ programban részt vevő országok listája itt található: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_hu
 • A tevékenységekre külföldön, az egyik programországban kell sort keríteni. Az Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények ezenkívül szakmai látogatásra vagy oktatási/képzési tevékenységre küldhetik a résztvevőket a partnerországokba). A projektek nem irányozhatnak elő az odaítélt támogatás 20%-ánál nagyobb összeget partnerországokkal folytatott tevékenységekre. E lehetőségek célja, hogy a programországokban működő szervezeteket/intézményeket arra ösztönözzék, hogy kimenő mobilitási tevékenységeket alakítsanak ki több partnerországgal, és a lehető legszélesebb földrajzi területet fedjék le.
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
 • Szakmai látogatás (2–60 nap)
 • Oktatási vagy képzési tevékenység (2–365 nap)
 • Tanfolyamok és továbbképzések (2–30 nap)
Tanfolyamok és továbbképzések esetén az elszámolható kurzusdíjak résztvevőnként összesen 10 napra korlátozódnak. A fizikai mobilitás mellett a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitási tevékenységei mind vegyíthetők virtuális tevékenységekkel. A fent meghatározott minimális és maximális időtartamok a fizikai mobilitási elemre értendők.
A PÁLYÁZATTÍPUS CÉLKITŰZÉSEI
 • Az Erasmus+ keretében finanszírozott mobilitási tevékenységek célja, hogy tanulási lehetőséget biztosítsanak az egyének számára, valamint támogassák a szakképzési szolgáltatók és a szakképzés területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények nemzetköziesítését és intézményi fejlődését. A pályázattípus támogatni fogja a szakképzésről szóló tanácsi ajánlás és az osnabrücki nyilatkozat, valamint az európai készségfejlesztési program végrehajtását. Emellett hozzá fog járulni az európai oktatási térség létrehozásához is.
A pályázattípus célkitűzései konkrétabban a következők:
Az iskolarendszerű szakmai alapképzés és a szakmai továbbképzés minőségének javítása Európában az alábbiak révén:
 • a kulcsfontosságú kompetenciák és a transzverzális készségek, különösen a nyelvtanulás képességének megerősítése;
 • a jelenlegi és a jövőbeli munkaerőpiacon szükséges szakmaspecifikus készségek fejlesztésének támogatása;
 • a jó gyakorlatok megosztása, az új és innovatív pedagógiai módszerek és technológiák alkalmazásának előmozdítása, valamint a tanárok, oktatók, mentorok és a szakképzésben részt vevő egyéb munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődésének támogatása.
 • a szakképzési szolgáltatók kapacitásának fejlesztése kiemelkedő színvonalú mobilitási projektek megvalósítása, valamint azon képességük előmozdítása érdekében, hogy minőségi partnerségeket hozzanak létre nemzetköziesítési stratégiájuk fejlesztése során;
 • a mobilitás lehetőségének megteremtése az iskolarendszerű szakmai alapképzésben és a szakmai továbbképzésben részt vevő bármely tanuló számára, valamint a tanulói mobilitás átlagos időtartamának növelése a mobilitás minőségének és hatásának javítása érdekében;
 • a külföldi mobilitási időszakok során szerzett tanulási eredmények minőségének, átláthatóságának és elismerésének előmozdítása, különösen az európai eszközök és megoldások alkalmazásával
Az oktatás és a tanulás európai dimenziójának erősítése az alábbiak révén:
 • a befogadás, a sokszínűség, a tolerancia és a demokratikus részvétel értékeinek előmozdítása;
 • a közös európai örökséggel és a sokszínűséggel kapcsolatos ismeretek előmozdítása;
 • a szakmai hálózatok fejlesztésének támogatása Európa-szerte.
TÁMOGATÁS FORMÁJA
Megélhetési költségek:
Országok Megélhetés (1-14. napig) Kurzusdíj (csak kurzuson és tréningen való részvétel esetében)
Dánia, Finnország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország 122 EUR/ nap 80 EUR/nap/fő
Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország 109 EUR/nap 80 EUR/nap/fő
Bulgária, Csehország, Észak-macedón Köztársaság, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország 95 EUR/nap 80 EUR/nap/fő

A megélhetési költség az utazás napjaira is jár, ami egy tevékenység esetében maximum 2 nap, zöld utazás esetében maximum

Utazás
Távolság Normál Környezettudatos/ környezetkímélő utazás
0-99 km 23 EUR
100-499 km 180 EUR 210 EUR
500-1999 km 275 EUR 320 EUR
2000-2999 km 360 EUR 410 EUR
3000-3999 km 530 EUR 610 EUR
4000-7999 km 820 EUR
8000 km or more 1500 EUR
Környezettudatos/környezetkímélő utazás alatt az az utazás értendő, amely az utazás fő részéhez alacsony kibocsátású közlekedési eszközöket – például buszt, vonatot vagy közös autóhasználatot – vesz igénybe.
Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum
1062 Budapest, Andrássy út 63-65.
www.kmaszc.hu
Name of the school Adress Website Introduction video Professions Number of VET full time students
Közép-magyarországi ASzC Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola 1062 Budapest, Andrássy út 63-65. www.pestibarnabas.hu https://www.youtube.com/watch?v=XG9NwIiD40k&t=3s bakery, food-industry, confectionery 412
Közép-magyarországi ASzC Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 1106 Budapest, Maglódi út 4/b www.bercsenyisuli.hu https://www.youtube.com/watch?v=vV5wvo_Pi0Y&t=5s food-industry, butcher, fruit and vegetable processing, beer making, environmental protection 159
Közép-magyarországi ASzC Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 2081 Piliscsaba, József Attila utca 2. www.szepesiszki.hu https://www.youtube.com/watch?v=10xzl32JKfo forestry, mechanics, agriculture 205
Közép-magyarországi ASzC Táncsics Mihály Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 2600 Vác, Telep utca 2-4. www.vacimezo.hu https://www.youtube.com/watch?v=2rcEQCPPLJM farmer, mechanics, animal husbandry, horse keeper 419
Közép-magyarországi ASzC Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium 1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60. www.vmszki.hu https://www.youtube.com/watch?v=tZ6KnIoG_ys landscaping, land surveying, gardening 267
Közép-magyarországi ASzC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola 1106 Budapest, Maglódi út 8. www.magyulaiskola.hu https://www.youtube.com/watch?v=9hfDNEtzpLg gardening, florist 431
Közép-magyarországi ASzC Soós István Borászati Technikum és Szakképző Iskola 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 83. www.borasziskola.hu https://www.youtube.com/watch?v=bZTpgz3hz3A&t=2s wine and champagne processing, food-industry 101
Közép-magyarországi ASzC Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 2377 Örkény, Fő utca 5-7. www.paloczi.hu https://www.youtube.com/watch?v=YbSsZUNG6l4 agriculture mechanics, food processing, confectionery 177
Közép-magyarországi ASzC Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. www.toldi-nk.sulinet.hu https://www.youtube.com/watch?v=QtVQJGlBDSg baker, confectionery, food-industry, gardening 458
Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 2119 Pécel, Maglódi út 57. www.faysulipecel.hu https://www.youtube.com/watch?v=dr5A5Cd9pWQ farmer, horse keeper, gardening, landscaping, agriculture mechanics 255
Közép-magyarországi ASzC Lipthay Béla Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 3170 Szécsény, Kossuth út 18. www.lipthay.hu https://www.youtube.com/watch?v=YxRXzbpX4lA farmer, baker, confectionery, food processing, agriculture mechanics 233
Vissza felülre