szechenyi
Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Cukrászati raktáros – adminisztrátor

A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum iskolája:

a Közép-magyarországi ASZC Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola

pályázatot hirdet az alábbi állás betöltésére:

Cukrászati raktáros – adminisztrátor

A munkavégzés helye: 1148 Budapest, Almádi u. 3-5.

Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű munkaszerződés, 3 hónap próbaidővel

Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók

Munkaidő tartama: teljes munkaidős / heti 40 óra

Illetmény és juttatások: megegyezés szerint

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A tanműhely sütőipari egységénél alkalmazott gyártási technológiáknak megfelelő járulékos és segédanyagok rendelése, beszerzése, tárolása, kimérése, kiadása és adminisztrálása.
 • Az oktatók által meghatározott járulékos és segédanyagok időben történő megrendelése és beszerzése.
 • A beérkező anyagokat mennyiségileg és minőségileg átveszi és az előírt bizonylaton a raktárba bevételezi.
 • Gondoskodik a raktárban lévő anyagok előírásszerű tárolásáról.
 • Előkészíti és kiméri az oktatók által meghatározott termeléshez szükséges anyagokat.
 • A termeléshez szükséges anyagokat az előírásnak megfelelő bizonylaton kiadja a raktárból.
 • Naprakészen vezeti az anyagraktár készletét az előírt kartonokon, illetve raktárkönyvben.
 • Gondoskodik a göngyölegek tárolásáról, megőrzéséről, szállításáról.
 • Minden héten leltárt vesz fel a raktárban.
 • A készpénzes beszerzéseket bonyolít.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/Gimnázium (számviteli, gazdasági, pénzügyi)
 • CT-ECOSTAT program ismerete
 • Felhasználói szintű informatikai ismeretek
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Munkaköri egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:

 • Fényképes, részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz
 • Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • Alkalmazás esetén: három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. szeptember 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 22.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető:

Várhelyi Gabriella, igazgató
+36 1 413 37 10/38 mellék, +36 20 298 4171

A pályázat benyújtásának módja:

– Elektronikus úton a ig.titkarsag@pestibarnabas.hu e-mail címen keresztül, valamint a munkakör megnevezésének feltüntetésével. (Pl.: Tárgy: cukrászati raktáros – adminisztrátor)

– Postai úton a 1062 Budapest, Andrássy út 63-65.

– Személyesen Várhelyi Gabriella, Igazgató Asszonynál lehet jelentkezni.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás, előzetes kiválasztás szerint történik. Az igazgató felterjesztése alapján a Centrum Főigazgatója dönt a felvételről.

A pályázati kiírást az intézmény további platformokon is közzéteszi.

Leave a comment

Vissza felülre