szechenyi
 • +36 1 413 3710
 • kmaszc@kmaszc.hu
 • Budapest, Andrássy út 63-65. I Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006362

Matematika szakos oktató

A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum iskolája, a

Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola és Kollégium

pályázatot hirdet az alábbi állás betöltésére:


matematika szakos oktató

A munkavégzés helye: 1106 Budapest, Maglódi út 4/b.

Foglalkoztatás jellege: határozott

Munkaidő tartama: részmunkaidő

Illetmény és juttatások: megegyezés szerint

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Középfokú oktatás keretében szaknak megfelelő tantárgy oktatása, tanórák megtartása.
 • Aktív részvétel a munkaközösség és a nevelőtestület munkájában.
 • Az oktatói munkakörhöz kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően.
  •  

Pályázati feltételek:

 • szakirányú egyetemi végzettség
 • 3-5 év szakmai tapasztalat
 • büntetlen előélet
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • munkaköri egészségügyi alkalmasság
 •  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • középiskolában, szakiskolában töltött szakmai gyakorlat
 • nemzetközi projektekben való részvételi hajlandóság
  •  

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:

 • fényképes, részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével
 • szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • alkalmazás esetén: három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 •  

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető:

Dr. Nyulasi Tiborné igazgató
+36 1 433 1200
+36 20 9 410 638
bercsenyi.igazgato[kukac]kmaszc.hu

A pályázat benyújtásának módja:

– Elektronikus úton a bercsenyi.igazgato[kukac]kmaszc.hue-mail címen keresztül, valamint a munkakör megnevezésének feltüntetésével. (Pl.: Tárgy: angol szakos tanár)

– Postai úton a 1106 Budapest, Maglódi út 4/b.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás szerint történik. Az igazgató felterjesztése alapján a centrum főigazgatója dönt a felvételről.

 

 A pályázati kiírást az intézmény további platformokon is közzéteszi.