szechenyi
 • +36 1 413 3710
 • kmaszc@kmaszc.hu
 • Budapest, Andrássy út 63-65. I Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006362

Fejlesztőpedagógus

A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum iskolája,

a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

pályázatot hirdet az alábbi állás betöltésére:

fejlesztőpedagógus

 

A munkavégzés helye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60.

Foglalkoztatás jellege: határozott idő, helyettesítő munkakör

Munkaidő tartama: teljes munkaidő

Illetmény és juttatások: megegyezés szerint

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

• A szakértői iratok által javasolt fejlesztő tevékenység

• Az intézmény Szakmai Programjában megnevezett célok és tevékenységek munkakörből adódó teljesítése

• adminisztráció

Pályázati feltételek:

 • szakirányú egyetemi végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakgimnáziumban, szakiskolában töltött szakmai gyakorlat
 • A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:
 • szakmai életutat bemutató önéletrajz
 • szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • alkalmazás esetén: három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • munkaegészségügyi alkalmasság

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. április 07-én tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető:

Pintér Karolina igazgató
+36 1 273 2741
+36 30 214 4633
titkarsag.vmszki@gmail.com

A pályázat benyújtásának módja:

– Elektronikus úton az titkarsag.vmszki@gmail.com e-mail címen keresztül, valamint a munkakör megnevezésének feltüntetésével. (Tárgy: fejlesztőpedagógus)

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás szerint történik. Az igazgató felterjesztése alapján a Centrum főigazgatója dönt a felvételről.

 

A pályázati kiírást az intézmény további platformokon is közzéteszi.